Dotacje dla dużych przedsiębiorstw, a dotacje dla MŚP

 Dotacje dla dużych przedsiębiorstw, a dotacje dla MŚPPrzedsiębiorstwa duże mają własne zasady dotyczące pozyskiwania dotacji – służy to wyrównaniu szans i równemu rozłożeniu funduszy unijnych pomiędzy firmami chcących rozwijać się na rynku. Dlatego właśnie dotacje dzieli się na dotacje dla MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz dla dużych firm. Różnią się one szczególnie zakresem działań, na które można pozyskać pieniądze oraz procentowym udziałem dotacji w pokrywaniu różnych kosztów związanych z prowadzeniem firmy.

Zakres dotacji dla MŚP oraz dużych firm

Dotacje dla MŚP obejmują takie działania, jak B + R (czyli badawczo – rozwojowe), budowa i rozbudowa CBR (infrastruktury służącej badaniom), a także wdrażanie innowacji. Pierwsze dotyczą opracowywania nowych produktów lub sposobów ich pozyskiwania. Czasami przedsiębiorcy realizują je samodzielnie (gdy nie mają odpowiedniego zaplecza), czasem w porozumieniu z jednostkami naukowymi. Rozbudowa lub budowa CBR ma umożliwić firmom samodzielne prowadzenie działań B + R w przyszłości, jeśli dotychczas ograniczał je brak przestrzeni czy sprzętu. Z kolei wdrażania innowacji służy już wprowadzeniu do pracy wyników badań lub zakupionych z zewnątrz innowacji. Duże przedsiębiorstwa mogą starać się o dofinansowania na wszystkie te typy działań, z tym, że rozpisywane są dla nich oddzielne konkursy.

Wysokość finansowego wsparcia

Dotacje dla MŚP stanowią jedną kategorię, w obrębie której wyróżnia się przedsiębiorstwa małe i mikro oraz średnie. Dla tych pierwszych przewidziano 70% dofinansowania na badania przemysłowe oraz 45% na prace rozwojowe. Jest to najwyższa procentowo kwota. Średnie formy mogą liczyć na 60% badania oraz 35% na rozwój. Tak wyglądają procentowo dotacje dla MŚP, a jak przedstawia się ten rozkład dla dużych firm? Wyjściowo jest to 50% na badania przemysłowe oraz 25% na badania rozwojowe. Firmy każdej wielkości posiadają jeszcze jedną możliwość – mogą starać się o powiększenie limitów o nawet 15%. Warunkiem jest szerokie rozpowszechnienie wyników nowatorskich prac, tak by mogły z nich skorzystać inne firmy. Przedsiębiorstwo musi zobowiązać się do takiego rozpowszechnienia wyników, co będzie podlegało późniejszej kontroli.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *