Jakie mamy prawa w aptece?

Jakie mamy prawa w aptece?

Kupno lekarstw to w wielu wypadkach poważny wydatek. Do tego należy pamiętać, że w czasie zakupów w aptece możemy mieć problemy z receptą. O czym warto widzieć?

 

Recepta może stracić ważność

 

Każda recepta jest ważna od daty wyznaczonej realizacji – zaznacza to lekarz na recepcie. Gdy data realizacji nie zostanie oznaczona, jest ważna przez 30 dni. Od tych reguł są wyjątki. Recepta wystawiona na preparaty immunologiczne, które są wytwarzane indywidualnie dla każdego pacjenta jest ważna przez 120 dni. Tyle samo ważne jest recepta wystawiona na leki sprowadzane z zagranicy. Recepta na leki wystawiona w ramach pomocy doraźnej oraz recepta na antybiotyki są ważne przez 7 dni. Gdy recepta jest przeterminowana, lekarz, który ją wystawił, może ją poprawić. Zmianę daty ważności recepty potwierdza swoim podpisem i pieczątką.

Kiedy możemy otrzymać odpowiednik?

 

Większość leków posiada tańsze zamienniki. Farmaceuta ma obowiązek informowania pacjentów o możliwości nabycia innego leku niż ten przepisany na recepcie. Oczywiście działanie tego leku musi być identyczne, a jego cena detaliczna nie powinna przekraczać ceny leku, który wypisany jest na recepcie. Nie w każdej jednak sytuacji farmaceuta może zaproponować pacjentowi tańszy zamiennik. Gdy na recepcie lekarz zamieści adnotację „nie zamieniać” – nie można kupić tańszego leku.

Kiedy farmaceuta może wystawić receptę?

 

W przypadkach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, prawo do wystawienia tak zwanej recepty farmaceutycznej ma również farmaceuta. Może wydać pacjentowi lek, ale tylko w najmniejszym opakowaniu. Wyjątkiem są substancje psychotropowe i środki odurzające. Na recepcie farmaceutycznej musi się znaleźć imię, nazwisko i adres osoby, której lekarstwo zostało wydane, data wydania, podpis i pieczątka kierownika apteki. Muszą się na niej znaleźć także informacje o dawce leku, jego nazwie i przyczynie wydania. Leki wypisane na recepcie farmaceutycznej można kupić tylko za sto procent ich ceny. Także za leki refundowane wypisane na takiej recepcie są pełnopłatne.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *