Niepożądane skutki działania leków

Każdy nowy lek przed skierowaniem go do produkcji, a potem do aptek przechodzi mnóstwo badań w laboratoriach, a następnie badań klinicznych. Ma to na celu wykrycie niepożądanych efektów jego działania. Gdy jednak nowy lek daje więcej pozytywnych efektów, to mimo działań niepożądanych rozpoczyna się jego produkcję i dystrybucję.

 

Jakie mogą być skutki uboczne wywołane przez leki?

 

Najwięcej leków powoduje uczulenie. Objawem uczulenia na lek jest wysypka. Skutkiem niepożądanym mogą być także zaburzenia ze strony układu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka. Antybiotyki bardzo często powodują nowe infekcje, często skutkiem ubocznym antybiotykoterapii jest grzybica. Leki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych mogą niszczyć komórki krwi. Leków, które zaburzają produkcję czerwonych ciałek krwi, w efekcie czego rozwija się anemia jest znacznie więcej. Inne leki często są przyczyną rozwoju choroby wrzodowej. Ryzyko takie związane jest z zażywaniem popularnej aspiryny oraz innych leków z kwasem acetylosalicylowym. Może się w tym momencie pojawić pytanie: dlaczego leki te zostały skierowane do produkcji, skoro wywołują skutki uboczne? Dopuszczono je do leczenia, gdyż mają więcej zalet, a liczba skutków ubocznych jest zbyt mała, aby z ich produkcji i sprzedaży.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów

 

Nie ma leku, który nie może wywołać skutków ubocznych, mogą one wystąpić u każdej osoby. Pacjenci nie są jednak pozostawieni sami sobie. Nad ich bezpieczeństwem czuwa Główny Inspektorat Farmaceutyczny. To organ, w którego gestii leży kontrola jakości leków i gromadzenie informacji od niebezpieczeństwach, które wiążą się z danym lekiem. W każdym województwie działa wojewódzki inspektor farmaceutyczny. Zarówno GIF jak i inspektor wojewódzki mogą podjąć decyzję o wstrzymaniu (czasowym lub stałym) produkcji i sprzedaży leku. Pacjenci o niepożądanych skutkach działanie leku powinni poinformować swojego lekarza, mogą je zgłosić  także głównemu lub wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu.

Zobacz też:

Dodaj komentarz