Na czym polega kredyt konsolidacyjny?

Na czym polega kredyt konsolidacyjny?

Posiadanie wielu zobowiązań finansowych w postaci zaciągniętych kredytów bywa obciążeniem ponad możliwości. Chodzi głównie o możliwości spłacania ich w terminie, ale także o konieczność pamiętania o kilku przelewach. Nietrudno tu o przeoczenie lub o chwilowy brak pieniędzy, co może skończyć się karami, narastaniem odsetek, a w skrajnych przypadkach nawet postępowaniem komorniczym.

Continue reading

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw, a dotacje dla MŚP

 Dotacje dla dużych przedsiębiorstw, a dotacje dla MŚPPrzedsiębiorstwa duże mają własne zasady dotyczące pozyskiwania dotacji – służy to wyrównaniu szans i równemu rozłożeniu funduszy unijnych pomiędzy firmami chcących rozwijać się na rynku. Dlatego właśnie dotacje dzieli się na dotacje dla MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz dla dużych firm. Różnią się one szczególnie zakresem działań, na które można pozyskać pieniądze oraz procentowym udziałem dotacji w pokrywaniu różnych kosztów związanych z prowadzeniem firmy. Continue reading