Zbiorowe inwestowanie.

Zbiorowe inwestowanie.

Pierwsze fundusze inwestycyjne powstały w 18 wieku. Ich zasada działania polega na łączeniu kapitału wielu podmiotów w celu dokonywania bardziej opłacalnych operacji.

Obecnie na Polskim rynku funkcjonuje ponad 3000 takich podmiotów. Do takiego funduszu mogą należeć inwestorzy będący osobami fizycznymi lub prawnymi.

Gdzie lokowane są środki?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych kapitał funduszu musi wynosić co najmniej równowartość 125 tysięcy euro. Korzystne lokowanie kapitału jest najlepszą formą jego pomnażania. Dlatego coraz więcej osób rozważa ulokowanie oszczędności w fundusz inwestycyjny. Fundusze te funkcjonują jako oddzielne osoby prawne tworzone przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (inaczej TFI). Towarzystwa Funduszy zatrudniają specjalistów zajmujących się prawidłowym zarządzaniem dostępnym kapitałem. Podstawowymi formami inwestowania funduszu jest lokowanie kapitału w rynek akcji, nieruchomości, obligacji oraz rynek walut. Wiele podmiotów bankowych udziela funduszom lokaty z lepszymi warunkami oprocentowania.

Podział funduszy

Każda inwestycja związana jest z pewnym ryzykiem. Podobnie jest w przypadku funduszy inwestycyjnych. Jednak ryzykiem tym da się w skuteczny sposób zarządzać. Fundusze możemy podzielić na bezpieczne, zrównoważone oraz agresywne. Sami podejmujemy decyzję o tym, którego funduszu jednostki zakupimy. W przypadku funduszy bezpiecznych prospekt zakłada minimalizację ryzyka. Oznacza to również, że nie osiągniemy spektakularnych zysków. Stopa zwrotu będzie jednak zdecydowanie wyższa niż pozostawienie pieniędzy w rachunku bieżącym. Inwestorzy gotowi na większe ryzyko decydują się na lokowanie kapitału w funduszach zrównoważonych lub agresywnych. Musimy mieć świadomość, że takie fundusze potrafią osiągać po kilkadziesiąt procent zysków lub strat. Najczęściej straty te da się ograniczyć. W przypadku funduszy inwestycyjnych nie powinniśmy zapominać o powierzonych środkach po podpisaniu umowy. Regularne monitorowanie sytuacji pozwoli nam umorzyć swoje jednostki w odpowiednim terminie.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *